MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Łosińska 1

41-260 Sławków

tel.: 32 293 10 78

fax: 32 293 10 78

e-mail: mopsslawkow@interia.pl

Osoba do kontaktów roboczych: mgr Katarzyna Kryszak

Wyślij wiadomość